Open recogition en Badges bij leren en ontwikkelen.

Open recogition en Badges bij leren en ontwikkelen.

Uit de evaluaties van onze omgevingen blijkt dat deelnemers het stimulerend vinden om badges te behalen als ze een module afsluiten.
Maar waarom dan en wat is de achterliggende gedachte voor ons? Hebben de badges enige waarde?

In deze post neem ik je mee om daar antwoord op te vinden.
Ook geef ik je een kijkje in onze keuken daar waar het om de techniek van badges gaat.

Gamification
Herinner je je nog dat je op de basisschool stickertjes of stempels kreeg van de leraar wanneer je bijvoorbeeld een dictee goed gemaakt had. Bij 5 stickers mocht je een kaartje uitzoeken.
Eigenlijk zijn badges wanneer je ze op deze manier gebruikt gamificerende onderdelen van je lessen.
Goed gedaan = Sticker of kaartje.

In games of verschillende apps zie je dat soort ‘beloningen’ terug. Bij Untappd bijvoorbeeld, krijg je badges wanneer je een biertje drinkt …hoe meer soorten bier des te meer badges.
Ik noem dat de gamification van het alcoholisme, want wie is er nu trots op veel behaalde badges door bier te drinken?
Voorheen had Fousquare eigenlijk eenzelfde principe. Wanneer je vaak op dezelfde plek ‘incheckte’ kreeg je een badge. Diegene die er het meest geweest was, kreeg de Mayor Badge en in sommige gevallen kreeg je daarvoor een beloning. MacDonalds ging zelfs zover dat je een eigen parkeer plaats kreeg bij een vestiging.

Dit soort badges hebben weinig waarde als het gaat om leren en ontwikkelen. Ze zijn meer voor de ‘fun’ en om deelnemers te stimuleren en regelmatig gebruik te laten maken van de apps.

Badges bij leren.
Naast het stimuleren (extrinsieke motivatie) gebruiken wij de badges wanneer je op een bepaald thema aangetoond hebt daar kennis van opgedaan te hebben. Je kunt je voorstellen dat er zelfs gelaagdheid kan zijn en dat daar meerdere badges voor te behalen zijn.
Het gezien hebben van, het geoefend hebben met, het kunnen toepassen van en bijdragen in het verbeteren van, zouden verschillende niveaus aan ontwikkeling kunnen aantonen.

Bij de start van de leerlijnICT was het verzamelen van 10 badges om 64 registerpunten te behalen het doel. Het lerarenregister is on hold gezet en deze beloning is dus niet meer van grote waarde.

Wel hebben we nu, bij maatwerk modules badges in gebruik om zo de deelnemer aan te laten tonen dat hij/zij een module doorlopen heeft en deze afgesloten heeft met een eindopdracht of toets.
De badges kunnen (indien de ontwikkelingen echt doorzetten) door de ontvanger zichtbaar gemaakt worden op een pagina, in een portfolio of zelfs kwalificerend zijn in een leeromgeving.
Badges zijn namelijk geen gewone plaatjes, ze bevatten data en hebben daardoor waarde.

Afbeelding met tekst
Automatisch gegenereerde beschrijving

Meten is weten, maar welke meetlat?
We zouden er meer en beter over kunnen nadenken wanneer we een badge toekennen. Ook zouden we de badges langs een meetlat kunnen leggen (digitale geletterdheid bijvoorbeeld), ware het niet dat deze formele beschrijvingen/meetlat in Nederland niet bestaat voor leraren.

Europees is er een Framework: European Framework fort he Digital Competence of Educators.
(DigCompEdu). Dit framework is echter ontwikkeld om politici in de Europese gemeenschap een leidraad te geven om beleid te ontwikkelen.

Misschien moeten we wachten op het definitieve deel digitale geletterdheid van curruculum.nu, want is het niet Practice what you preach? Hoe kun je leerlingen digitaal geletterd maken als je dat zelf niet bent.

‘Hier is dus werk te doen!

Waarom badges in het onderwijs?
Je kunt overal en altijd leren. Dat leren hoeft niet per definitie in een ‘formele’ schoolse/academische setting plaats te vinden. Het geleerde pas je echter wel toe in je dagelijkse praktijk.
Met behulp van Badges kun je elders opgedane kennis en ervaring weergeven, dit noemen we ‘microcredentials’ of ‘open recognition’
We zouden zelfs een aantal badges bij elkaar opgeteld kunnen gebruiken om aan te tonen dat we ‘bekwaam’ zijn in een bepaald onderdeel of vakgebied.

Een mooi voorbeeld hiervan is city’s of learning  waar jongeren eigen keuze kunnen maken uit leeractiviteiten in hun stad. De leeractiviteiten worden door ondernemers en verenigingen aangeboden. Deze leeractiviteiten worden bij succesvol uitvoeren beloond met een badge. In o.a. Tilburg is dit al actief.

Onderwijs of informeel leren zou dus, indien we er afspraken over maken gehonoreerd kunnen worden binnen formele opleidingen.
Daarmee is flexibilisering en maatwerk eenvoudiger vorm te geven.

Op onderstaande afbeelding zie je hoe een lerende de verdiende badges kan gebruiken.

Afbeelding met schermafbeelding, kaart
Automatisch gegenereerde beschrijving

Samenvattend
Er zijn drie toepassingen van badges die in meer of mindere mate interessant zijn.

 1. Verspellen van je onderwijs (Gamification)
  Het toekennen van badges bij een geleverde kleine prestatie in de les(sen).
 2. Aantonen van informeel leren buiten de eigen omgeving. (open recognition)
  Badges worden toegekend bij verschillende vormen van leren en ontwikkelen.
  Een online cursus volgen, een prestatie leveren, maar ook elders en eerder verworven competenties. Een cursus die niets met jouw vak ta maken heeft, maar onderdelen daarvan zijn van waarde voor jouw professionele ontwikkeling
 3. Badges als microcredential
  Geaccrediteerde instellingen spreken met elkaar af dat badges voor verschillende opleidingen in te zetten zijn als klein onderdeel (studiepunten of EC’s)

Valkuilen

 • Iedereen kan badges uitgeven en maken, maar hoe waardevol zijn de badges dan? Wie bepaalt de waarde en validiteit van de badges?
 • Wanneer iedereen zomaar badges gaat uitgeven, wat is dan de waarde van bijvoorbeeld een diploma of een certificaat?
 • Badges moeten dus een duidelijk inzicht geven in WAT ze vertegenwoordigen. Wat heeft de deelnemer geleerd en langs welke meetlat kunnen we de badge leggen.
  Hoe betrouwbaar is de uitgever van de badge?
 • Bij SURF zijn initiatieven om Hogescholen en Universiteiten met badges te laten werken.
  Mijn kritische opmerking daarbij is wel, dat we dan diploma’s en deelcertificaten die in formeel onderwijs behaald kunnen worden gaan omzetten in badges.
  Nanoot: In een opmerking op LinkedIn wordt aangegeven dat juist niet beschreven competenties ook meegenomen worden in dit initiatief. Dat maakt dat de microcredentials ingezet kunnen worden als verrijking van het curriculum en het dus niet om ‘verspellen en opleuken zou gaan”. Hoe open is dit initiatief en bepaalt de lerende wat hij/zij wil ‘verzilveren?.

De techniek die wij gebruiken in onze omgevingen.

 • De basis van onze omgevingen is WordPress (een systeem om de website te beheren, meer dan 30% van het hele internet gebruik WordPress om sites, weblogs, webwinkels en online leeromgevingen te bouwen)
 • We gebruiken de plugin Learndash (Leermanagementsyteem) om onze modules te ontwikkelen en aan te bieden.
 • Om prestaties te vertalen naar Badges gebruiken wij Open Badges (BadgeOS).
 • Credly een gratis webservice om Badges toe te kennen, te verdienen en te delen.

Wij stellen in onze omgeving in wanneer een deelnemer een badge voor een module (of soms zelf een toets) behaald. De plugin communiceert met Credly en een deelnemer zou (indien hij/zij dat wil) via Credly altijd en overal behaalde badges kunnen laten zien. Niet alleen bij ons behaalde badges maar ook op andere plaatsen behaalde badges.

Afbeelding met schermafbeelding
Automatisch gegenereerde beschrijving

Inmiddels doen we onderzoek naar andere Open Badge Systemen als bijvoorbeeld Badgr.io

Waarom learningROCKS fan is van Badges
Wij geloven in een altijd en overal leren.
Om dat geleerde aan te tonen en om je ook bewuste te maken van het leren dat plaatsvindt, zijn badges daar een uitstekend middel voor.
Ja het is leuk (extrinsieke motivatie) maar het is vooral zinvol om op een plaats te laten zien dat je trots bent op wat je weet en kunt.
De uitdaging zit voor ons voor een deel in de techniek en natuurlijk het in beweging houden van deelnemers om te blijven terugkomen.
Wij sluiten ook regelmatig aan bij de sessies van OpenBadges Nederland om op de hoogte te blijven en om mee te praten over de waarde, de betrouwbaarheid en validiteit van Badges.
Open standaarden waar elke lerende gebruik van kan maken.

Onze wens voor de toekomst
Een portfolio systeem (graag open source) maar wel volgens vooraf afgesproken standaarden (data moet portabel zijn, communicerend met andere systemen, maar MIJN eigendom dus ik beslis wat ik laat zien en wat niet).
Bij een levenlang leren hoort een ‘portfolio’ waar ik al mijn kennis en ervaring kan verzamelen.
Ik kan kiezen aan wie en bij welke situatie ik onderdelen van mijn portfolio deel.
Ik kan kiezen waarin ik me nog wil ontwikkelen
Ik kan kiezen welke kennis en ervaring ik zou willen ‘verzilveren’.
Dat kan door formeel leren en nonformeel leren.
Ook kan ik aan anderen vragen ‘mij te endorsen’.
Ach zo blijft er altijd wat te wensen over!

Extra Bronnen
In deze (Engelstalige) video wordt waarin uitgelegd wat badges in het onderwijs zijn.

Whitepaper van Surf over Badges (Microcredentials)

Open Badges Nederland

Lees ook de blogpost die Wilfred Rubens er op 28 januari 2020 over schreef

Wil je een keer meekijken? Wil je er eens over brainstormen? Je weet ons nu te vinden!

Wil je dit document gewoon even rustig lezen (of printen).