Interview met Cora van den Berg: een eigen academie om scholen te begeleiden.

Hoe leuk is het om af en toe eens een klant te bevragen over de beweegredenen om over te stappen naar een online omgeving. Afgelopen zomer hebben wij Cora van den Berg geholpen met het opzetten van een online coachings- en begeleidingsplatform. 
Nu laten we haar aan het woord om haar ervaringen te delen.

Vraag

Hoe ben je bij LearningROCKS terechtgekomen?

Antwoord

Ik heb Mariëlle zo’n vijf jaar geleden ontmoet in het werkveld; we hadden ieder een klus op dezelfde school. Ik was onder de indruk van haar kennis over ICT en toepassingen in het onderwijs. En zij kon in beeld brengen waar je stond in het hele online gebeuren via haar tool  www.mediaprofiel.nl . Dat leek mij een goed startpunt om mij verder te oriënteren in de onlinewereld. Samen met drie 55+ ‘ers hebben we een cursus bij Mariëlle gevolgd en ik heb daar verslag van gedaan via een blog

Dat heb ik met veel plezier gedaan en ik heb er veel geleerd. De manier waarop ze ons uitnodigde om ‘gewoon te doen, eraan te beginnen’ heeft mij geholpen om mij in de onlinewereld verder te oriënteren, dingen uit te proberen en  eraan deel te nemen. Karin ‘kende’ ik van Vives en op een gegeven moment zag ik dat Mariëlle en Karin samen LeariningRocks hadden opgericht en ben hen via social media blijven volgen.

 

Vraag

Je bent niet meer piepjong en toch heb jij je eigen academie: hoe is het proces verlopen?

Antwoord

Al heel lang liep ik met het idee om al mijn kennis die ik opgedaan heb in de afgelopen 38 jaar te ‘verzilveren’. Op de een of andere manier mij kennis vast te leggen en altijd beschikbaar te hebben.
Twee keer heeft iemand mij gevraagd om een boek te schrijven over onderwijs en begeleiding van veranderingsprocessen. Maar dat trok mij niet echt.
Zo’n twee jaar geleden bedacht ik dat ik alles online wilde zetten, via een website, met links. In december 2019 ben ik op zoek gegaan naar een manier om dat te doen.

In de afgelopen periode zag ik dat er steeds meer onlinecursussen werden aangeboden, webinars gevolgd konden worden. Ik volgde ook stichting Leerkracht en daar zag ik dat  LearningRocks de academie had gemaakt. 1 en 1 = 2…. Ik ben eerst nog gaan kijken naar andere aanbieders, maar ik kende Mariëlle en haar manier van ontwikkelen. Ik wist nog niet precies hoe ik alles in elkaar wilde zetten/doen en de werkwijze van Mariëlle, gewoon aan beginnen, bleef door mijn hoofd spelen. Ik heb Mariëlle gebeld en ben het avontuur aangegaan en heb geen spijt!

Vraag

Waarom heb je de keuze voor online coachen gemaakt?

Antwoord

Mijn keuze was niet om online te gaan coachen. Ik wilde mijn kennis ‘vastleggen’, beschikbaar stellen. En toen kwam corona… en ging alles heel snel: ik had tijd om aan de inhoud van de academie te werken en ik zag meteen een toepassing, omdat een school mij vroeg om een eerder gegeven cursus te herhalen en uit te breiden. De herhaling van de cursus ‘gewoon goed onderwijs’ en ‘leren van je successen’ heb ik online vorm gegeven. Op basis van het volgen van die cursus breng ik de beginsituatie van elke docent en het team als geheel in beeld. Op basis hiervan start in februari een face-to-face vervolgtraject, met studiedagen en klassenbezoeken.  Het online gedeelte begeleid ik o.a. met het geven van feedback op het gemaakte huiswerk.  En ik heb face-to-face gesprekken en bijeenkomsten met de directieleden en begeleiders in de school

Vraag

Waar ben je tegenaan gelopen in de eerste fase?

Antwoord

Ik heb te lang in mijn eentje zitten broeden op wat ik nu precies in de academie wilde doen. Hoe breng je 38 jaar ervaring terug tot de essentie… Wat wil ik nu precies? Wie zit hier op te wachten?  Toen de opdracht van de school kwam, werd het duidelijk en kon ik concreet invulling geven aan de academie.

Kortom: je moet weten wat je wilt doen met de academie. Voor mij is dat nu duidelijk: een middel om mijn kennis te delen, tijdens online en offline trajecten. Tot nu toe gaf ik docenten allerlei info via mail en verwijzingen naar stukken/literatuur. Nu heb ik mijn hele concept in een A4 samengevat en werk ik elk onderdeel uit in een module/cursus die ik kan koppelen aan een persoon of team in mijn academie.

Op het moment dat je weet waarom je wat wilt doen, komt het hoe naar voren. De technische kant van de online academie: Learndash. Dat vraagt natuurlijk investering in tijd en geld, maar vooral het aldoende-leert-men-principe,  met een goede partij, Learndash, op de achtergrond heeft mij geholpen om het maken van modules/cursussen onder de knie te krijgen.
Het is een prettig gevoel en gegeven dat de technische ondersteuning bij LearningRocks ligt. Ik kan zelf modules maken, maar als ik vragen heb, staan Mariëlle en Karin klaar.

Ik heb ook sparringpartners gezocht voor de inhoud, heb de opnames voor mijn instructiefilms door een professional laten doen, een testgroep samengesteld voor feedback en veel, veel tijd geïnvesteerd.

Wat het oplevert is plezier en voldoening omdat ik nu voor mijn gevoel een allesomvattend instrument heb om mijn kennis te kunnen delen en gebruiken in mijn werk.8

Vraag

Welke tips heb je voor mensen die ook online coaching en begeleiding willen aanbieden.

Antwoord

Weten waarom je het wilt aanbieden/hebben en alvast een concrete opdracht hebben of creëren, om uit te proberen.

Gewoon doen, ermee aan de gang en al doende krijg je door hoe jij het wilt.

Anderen inschakelen die met je meedenken en zaken voor je kunnen doen, zodat jij je op de inhoud kunt richten.

Vraag

Wat zou je volgende keer anders doen?

Antwoord

Ik zou eerder met andere mensen over mijn idee praten. Door iemand met verstand van onderwijs mijn concept uit te leggen, werd ik gedwongen om het steeds scherper te formuleren en in beeld te brengen. Eenmaal het overzicht hebbende kon ik het gaan uitwerken in de academie.

Vraag

Wat vinden de docenten van de online begeleiding? 

Antwoord

De evaluatie moet nog plaatsvinden.

Van mijn testgroep complimenten over de inhoud van mijn model. Het CORE-model: gewoon goed onderwijs en leren van successen. Het verwerken van inhoud via een academie is nu nog volop in ontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Praat met ons over je idee!

Denk je nu…dat zou ook iets voor mij kunnen zijn? Of twijfel je? Neem contact met ons op…en praat eens over je ideeën en wensen.  Stuur een mail naar team@learningrocks.nl of gebruik ons contactformulier.