5

Een lerende organisatie digitaal faciliteren.

Een professionele leergemeenschap verwijst naar het permanente samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding, om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren.” (Verbiest 2008)

Een PLG is een instrument om de professionele ontwikkeling van leraren te stimuleren en de cultuur van de organisatie te veranderen.
Alle betrokkenen leren en werken samen aan een gemeenschappelijk doel namelijk het verbeteren van onderwijs (in de breedste zin van het woord).

Waarom?
De onderwijsinspectie let bij de bezoeken op ‘de lerende organisatie” daarmee wordt niet bedoeld dat leraren onderwijs verzorgen aan leerlingen (dat is standaard) maar dat zij samen leren. Leren van ontwikkelingen en inzichten, bijvoorbeeld die vanuit onderwijsonderzoek.
Een lerende organisatie heeft ook de kenmerken van kennisdeling en kenniscreatie.

De dagelijkse realiteit
Professionals hebben de handen vol aan het verzorgen van lessen en alle aanverwante activiteiten. Hoewel zij volgens de wet beroep leraar ook gericht moeten kunnen werken aan hun bekwaamheid en daar ook in de cao afspraken over gemaakt zijn, is het moeilijk om daar echt autonome keuzes in te maken en tijd voor vrij te maken.
Niet iedereen kan naar een congres (als er al iets geleerd wordt), studiedagen zijn voor lang niet alle leraren inhoudelijk op maat. En wordt er ooit ‘echt’ een vakblad gelezen en er iets mee gedaan? Boeken zijn geduldig en liggen vaak te wachten om opengeslagen te worden.
Lesmateriaal wordt ontwikkeld en wel buiten de school gedeeld en gebruikt, maar niet intern.
(de linkerhand weet niet wat de rechterhand doet).

Dit bovenstaande lijkt wat negatief, want natuurlijk leren we altijd en elke dag. Maar wat we leren en wat we ermee doen, dat is ingewikkelder.
Tijdens de jaarlijkse ontwikkelgesprekken komen vaak een aantal wensen naar voren en wordt ook besproken wat de school/team nodig heeft en wat de leidinggevende verwacht.
Maar worden in die gesprekken ook ‘buitenschoolse’ leermomenten meegerekend?
Moet alle ontwikkeling wel ‘onderwijsgerelateerd’ zijn” denk daarbij ook aan digitale geletterdheid (AVG bijvoorbeeld).

Kortom, kennis delen, ervaringen uitwisselen, hulpvragen stellen, bronnen delen en elkaar waarderen voor dat wat we doen. Zou dat niet mooi zijn?
Maar ook het plannen, organiseren en inschrijven van scholingsmomenten.
De beschikbaarheid van kleine (micro)modules om even bij te spijkeren of om even een tussentijdse kennismeting te doen.

Waarschijnlijk is een van de eerste reacties dat ‘het intranet’ toch alles al biedt en dan in combinatie met een berichtenmodule (Yammer)
Hoe vaak wordt er daar gebruik van gemaakt? Hoe actueel is het intranet en vooral van wie is het intranet?

Wij doen momenteel onderzoek naar een aantal zaken om toch leren, ontwikkelen en delen met elkaar te verbinden.

  1. Hoe kun je professionals IN de organisatie laten profiteren van elkaars kennis en kunde?
  2. Hoe kun je professionalisering zichtbaar maken met behulp van open recognition (badges)
  3. Hoe faciliteer je uitwisseling van interessante bronnen, bijeenkomsten en opgedane kennis?
  4. Hoe zorg je ervoor dat opbrengsten van bezoeken aan congressen door enkele collega’s ook landen in de organisatie
  5. Hoe ondersteun je scholing door middel van maatwerk modules (van binnen of van buiten) ontwikkeld door de organisatie zelf
  6. Hoe kun je mensen laten inschrijven/aanmelden voor trainingen en scholing
  7. Is er een verbinding te maken (of te ontwikkelen) met een bekwaamheidsdossier/e-portfolio?

Eigenlijk is dit veel te veel in een keer natuurlijk, maar we zijn wel op zoek naar wat kleine proeftuinen om te zien wat werkt en wat niet.

Via onze weblog delen we vanaf nu heel regelmatig de vragen, gevonden antwoorden, oplossingen en dilemma’s met jou.

Heb jij vragen of een idee, graag!
Nog mooier zou zijn als een schoolbestuur/stichting (met een klein beetje geld voor ons) het idee omarmt en ons een kans geeft om het in ‘het echies’ uit te proberen.

2 gedachten over “Een lerende organisatie digitaal faciliteren.”

  1. Pingback: Waar zijn wij van? – LearningRocks

Reacties zijn gesloten.