Casus VO

In februari 2018 zijn we een pilot gestart met drie VO scholen in Zoetermeer. Door deze pilot hebben we een aantal belangrijke zaken geleerd:

  1. Het aanbod is groot waardoor men moeite heeft met keuze maken.
  2. Bij een online cursus moet het management ook tijd vrij maken voor leraren, dit is vergelijkbaar met “gewone” scholing.
  3. Het kost moeite om mensen actief te houden. Dus een ritmiek opbouwen waarin men samen kan werken aan digitale vaardigheden.

In september gaan we met deze feedback het proces ander inrichten! Wordt vervolgd.