1 jaar leerKRACHT-academie

We zijn een jaar verder en we staan op het punt de leerKRACHT-academie over te dragen aan stichting leerKRACHT.

We zijn in september 2018 het avontuur samen aangegaan. Het begon met de doelstellingen, waardepropositie en met elkaar bekijken hoe je gaat samenwerken. Waarom wil je een academie? Wat gaat het je opleveren?

Doelstellingen academie.

Wij zijn aan de slag gegaan met de technische opbouw van de academie en de ontwikkelgroep met de inhoud. De vraag: hoe breng je nu de inhoud over aan de doelgroep (docenten en management) was een langdurig proces. Van geschreven modules, modules met tekst en beeld naar modules met filmpjes.

Uiteindelijk is er een mooie mix gevonden van filmpjes, vragen en downloads. Kijk hier voor een indruk.